Privacy statement

Catering & Partyservice Perfect Parthies is een handelsnaam van JT STANDBY en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 01131234

Uw privacy
Perfect Parthies respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens slechts in overeenstemming met dit Privacy Statement en de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken. Perfect Parthies legt uw persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer vast in een gegevensbestand.

Uw gegevens
Perfect Parthies gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van met u te sluiten en gesloten overeenkomsten en onze klantadministratie. Hiernaast kan Perfect Parthies uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of de aanbiedingen zoveel mogelijk op u persoonlijk af te stemmen en om de diensten te verbeteren.

Derden
Perfect Parthies zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden verstrekken.

Meer informatie
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Perfect Parthies uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u schriftelijk contact opnemen met Catering & Partyservice Perfect Parthies, Heechhiem 14, 9084 BA Goutum, tel: 06 53784821, e-mail [email protected] U kunt Perfect Parthies tevens schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens zoals opgenomen in het bestand van  in Perfect Parthies te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen.